Vanligt med konflikter mellan stat och skogsägare

En ny forskningsrapport visar att konflikter mellan skogsägare och staten om skötseln av skogen är vanliga. Läs hela inlägget

Skogsbruk riskerar uteslutas från ”grön” lista

EU:s nya taxonomi ska definiera vad som är hållbara satsningar och inte. Men förslaget har väckt kritik i Sverige, och regering och skogsägare är oroade för hur skogsbruket kommer att påverkas. Läs hela inlägget

Branschen uppdaterar färdplan: ”Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft”

Aldrig någonsin har modern, grön teknik varit viktigare. Utbyggnaden av land- och havsbaserad vindkraft kommer att spela en central roll för att möta kraven på en konkurrenskraftig omställning i Sverige och i våra grannländer. Läs hela inlägget

Lovande fynd av sällsynta jordartsmetaller i Bergslagen

Sällsynta jordartsmetaller kommer att spela en avgörande roll i omställningen till en fossilfri värld. Nu har lovande fyndigheter gjorts i Bergslagen. Men tillståndsgivningen fungerar som en bromskloss för ny svensk gruvverksamhet. Läs hela inlägget

Balanskommissionens syn på EU:s nya taxonomiförordning

EU-kommissionen presenterade nyligen sitt lagförslag för en taxonomi som ska reglera satsningar inom regionen. Ett mycket detaljerat klassificeringssystem som ska främja hållbar utveckling. Läs hela inlägget