Lovande fynd av sällsynta jordartsmetaller i Bergslagen

Sällsynta jordartsmetaller kommer att spela en avgörande roll i omställningen till en fossilfri värld. Nu har lovande fyndigheter gjorts i Bergslagen. Men tillståndsgivningen fungerar som en bromskloss för ny svensk gruvverksamhet.


– Omställningen till fossilfri energiproduktion kommer att kräva väldigt stora mängder av jordartsmetallerna, säger Magnus Ericsson, råvaruexpert och professor vid Luleå tekniska universitet, till DI.

En gång i bedrevs en blomstrande gruvverksamhet i Bergslagen. Nu kanske det är dags igen. Bergslagen har många fyndigheter av innovationskritiska metaller och mineraler, så kallade sällsynta jordartsmetaller, som ingår i mycket av dagens nya teknik. Det visade SGU, Sveriges geologiska undersökning, i en rapport förra året.

– Kartläggningen bekräftar att Sverige har goda förutsättningar för att bidra till en långsiktig och hållbar försörjning av material som behövs för klimatomställningen, säger Ildiko Antal Lundin, enhetschef på SGU.

Europa är i dag till 100 procent importberoende av sällsynta jordartsmetaller. Men det trycks på för att EU ska bli självförsörjande, och där kan fyndigheter likt de i Bergslagen spela en avgörande roll. Men som det ser ut nu fungerar den svenska tillståndsgivningen som en bromskloss.

– Vi har en fantastiskt innovativ gruvnäring i Sverige med ett högt tänk kring miljö och hållbarhetsfrågor med bland annat ett unikt samarbete med våra svenska utrustningsleverantörer inom fossilfrihet men det tar stopp i politiken, som inte klarar av att sätta ned foten, säger Maria Sunér, vd på branschorganisationen Svemin.

Läs mer på Dagens Industri.

Läs rapporten här.