IVA anordnar webbinarium om EU:s Taxonomi

Balanskommissionen har tidigare skrivit om EU:s nya taxonomiförordning och hur den kommer påverka Sverige om regelverket tillämpas.

Bland annat kommer skogsnäringen och viss förnybar energi klassas som icke hållbara vilket försvårar Sveriges möjligheter att nå unionens hållbarhetskrav.

Onsdagen den 24 mars mellan kl. 14.30 – 16.00
bjuder Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in till ett webbinarium för att belysa taxonomin och de anpassningar som behövs för att den ska kunna användas som grund för de investeringar som kan bidra till att vi i Sverige uppnår våra högt ställda klimat- och miljömål.

Medverkar gör bland andra:

Pål Börjesson, professor Miljö- och energisystem, Lunds universitet samt ledamot av KSLA

Christian Danielsson, EU-kommissionens ambassadör i Stockholm

Lena Ek, Styrelseordförande Södra Skogsägarna samt ordförande i IVAs avdelning Skogsnäringens teknik samt ledamot av KSLA

Mattias Goldmann, hållbarhetschef SWECO

John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet samt ledamot i IVAs avdelning Ekonomi

Martin Kihlberg, Chefsjurist och hållbarhetschef, Landshypotek Bank

Madelene Sundkvist, Policy Advisor European Affairs, Vattenfall AB

Tuula Teeri, vd IVA

Jan Westberg, IVA, är moderator