Svenskt näringsliv: Taxonomin hotar klimatomställningen

Det finns en oro över att den föreslagna taxonomin kan komma att få en negativ påverkan på våra möjligheter att nå klimatmålen och slå hårt mot svenska företags konkurrenskraft och därmed även vårt välstånd.

Det är tydligt att taxonomin inte går i linje med och understödjer den svenska strategin för fossilfrihet. Det finns en brist på systemperspektiv och teknikneutralitet i det liggande förslaget.

Det är centralt att taxonomin har en framåtblickande hållning för att kunna mobilisera det kapital som är nödvändigt för att finansera omställningsinvesteringar som kan leda till transformativa förändringar för hela branscher. Vidare är utvecklingen av nya tekniska lösningar en förutsättning för att vi ska klara klimatomställningen. Det finns en uppenbar risk att finansieringen av denna typ av nödvändiga investeringar inte täcks in av taxonomin, och därmed ses som ej hållbara”, skriver Svenskt Näringsliv i ett positionspapper. 

Läs positionspappret här.