Skogsbruk riskerar uteslutas från ”grön” lista

EU:s nya taxonomi ska definiera vad som är hållbara satsningar och inte. Men förslaget har väckt kritik i Sverige, och regering och skogsägare är oroade för hur skogsbruket kommer att påverkas.


– Syftet med det här förslaget är att styra kapitalet så man kan tänka sig att det påverkar investeringsviljan i svensk skogsindustri och svenskt skogsbruk på sikt, säger Magnus Berg på branschorganisationen Skogsindustrierna, till SVT.

EU:s förslag är ute på remiss och förväntas klubbas under våren. Förslaget innehåller delar som riskerar att försvåra Sveriges omställning till fossilfritt. Bland annat kan vattenkraft som inte lever upp till vissa krav komma att hamna utanför listan.

Skogsbruk är i det nuvarande förslaget inte med på listan där EU definierar vad som får klassas som miljömässigt hållbara investeringar. Att klassas som en hållbar investering kommer vara viktigt i framtiden för att få möjlighet till finansiering.

– Det leder till att man minskar möjligheterna till att ställa om samhället. Vi kommer behöva mer av det som är förnybart och fossilfritt i framtiden, säger Magnus Berg.

Regeringen jobbar nu aktivt för att få EU-kommissionen att ta hänsyn till svenska förhållanden innan taxonomin klubbas.

– Jag tror man kommer titta mycket nogsamt på de synpunkter som kommit från Sverige, i och med att Sverige och Finland är så stora och har så lång erfarenhet av ett hållbart skogsbruk. Det kanske är så att man inte har sett hela bilden när det gäller det hållbara skogsbruket i Norden, säger Christian Danielsson som är chef på EU-kommissionens Sverigekontor.

Läs mer om EU:s förslag på SVT:s hemsida.