Vanligt med konflikter mellan stat och skogsägare

Skog

En ny forskningsrapport visar att konflikter mellan skogsägare och staten om skötseln av skogen är vanliga.  

– Den enskilda skogsägaren som vårdat sin skog i generationer kommer ofta i kläm, säger Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitet till SVT.

Rapporten ”Stakeholder perceptions, management and impacts of forestry conflicts in southern Sweden” undersöker hur relationen mellan skogsägare och staten ser ut. I ett inslag i SVT förklarar Rikard Jakobsson, forskare och medförfattare till rapporten, hur det här påverkar skogsägare i södra Sverige.

– I dag handlar debatten mycket om skydd av nyckelbiotoper, längre tillbaka gällde konflikten istället stora kalhyggen och besprutning av lövskog, säger Rikard Jakobsson, och fortsätter:

– I dag råder det ofta skilda åsikter om den nuvarande skogspolitiken det kan i vissa fall leda till motsatt effekt än den avsedda om man inte förstår konsekvenserna till fullo. Och då kommer ofta den enskilda skogsägaren som vårdat sin skog i generationer i kläm.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Se SVT:s inslag här.