Ny rapport: Länsstyrelsernas samordnande och sektorsövergripande uppdrag – klarar de av balansen mellan bevarande och utveckling?

Thomas Pålsson, senast generaldirektör vid Statens servicecenter, har på uppdrag av Balanskommissionen skrivit en oberoende analys om de regionala tillsynsmyndigheternas uppdrag och ansvar – och hur förvaltningen fungerat i praktiken. Klarar dagens länsstyrelser av att balansera de ekonomiska, sociala och miljömässiga uppdragen? Tillståndsprocessernas betydelse för basindustrins utveckling har illustrerats i flera kända fall under den […] Läs hela inlägget

Webbinarium 3 februari

Balanskommissionen har tagit fram en ny rapport med ett antal konkreta förslag på hur Sverige återigen ska ta ledartröjan i det globala hållbarhetsarbetet genom att hitta en bättre balans mellan utveckling och bevarande – för att släppa loss näringslivets innovationskraft i hela landet. Läs hela inlägget

Inlaga till EU:s Taxonomiförordning

Vår syn på Taxonomin sammanfattad Läs hela inlägget

Ny utredning: Modern och effektiv miljöprövning för att möta framtidens samhällsomställningar

Balanskommissionen välkomnar att Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Läs hela inlägget

Balanskommissionen lämnar synpunkter till Tillväxtverkets förenklingsresa

Balanskommissionen har lämnat oberoende synpunkter till Tillväxtverket i deras arbete med uppdraget Förenklingsresan, enligt uppmaning från Näringsdepartementet. Läs hela inlägget

”Hela Sverige ska leva” släpper rapport om basnäringarnas förutsättningar

Balansrapporten från ”Hela Sverige ska leva” slår fast att en hållbar utvinning av naturresurser är livsviktigt för Sverige, men på regional nivå får samhället inte ta del av värdet i tillräckligt stor utsträckning. Läs hela inlägget

Jordbruksverket prioriterar slåtterängar och stoppar stöd inom landsbygdsprogrammet

Stoppet innebär att en rad investeringsstöd avbryts under 2020 och först 2021 kommer nya medel som Jordbruksverket kan betala ut. Läs hela inlägget

”Modiga politiker och omfattande teknikskiften nycklar för att nå klimatmålet”

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har presenterat slutrapporten för sitt projekt Vägval för klimatet, som löpt i 2 år. Läs hela inlägget

Långa handläggningstider i mark- och miljödomstolarna leder till försenade och inställda bostadsbyggnadsprojekt

I år rapporterar 240 kommuner, eller 83 procent, enligt Boverkets årliga enkät att de har underskott på bostäder, dvs. bostadsbrist. En grundförutsättning för att kunna bygga bostäder är att beslutade detaljplaner och att bygglov kommer på plats. Läs hela inlägget

Växande bioekonomi förutsätter levande och produktivt skogsbruk

Artskyddsförordningen omfattar ca 1 000 arter i Sverige: samtliga fåglar, samtliga arter av grod- och kräldjur samt fridlysta arter. Läs hela inlägget