Ny rapport: Länsstyrelsernas samordnande och sektorsövergripande uppdrag – klarar de av balansen mellan bevarande och utveckling?

Thomas Pålsson, senast generaldirektör vid Statens servicecenter, har på uppdrag av Balanskommissionen skrivit en oberoende analys om de regionala tillsynsmyndigheternas uppdrag och ansvar – och hur förvaltningen fungerat i praktiken. Klarar dagens länsstyrelser av att balansera de ekonomiska, sociala och miljömässiga uppdragen?

Tillståndsprocessernas betydelse för basindustrins utveckling har illustrerats i flera kända fall under den senaste tiden, varav Kaunis Iron är det senaste exemplet från Pajala, Norrbotten.

Rapporten har uppdaterats med anledning av den nya domen från 13 januari.