Webbinarium 3 februari

Hur får vi en lagstiftning och miljöprövningar som främjar – inte motverkar, gröna industriprojekt?

Sverige står inför en omfattande grön omställning som kräver såväl investeringar som beslutskraft från stat och näringsliv.

Balanskommissionen har tagit fram en ny rapport med ett antal konkreta förslag på hur Sverige återigen ska ta ledartröjan i det globala hållbarhetsarbetet genom att hitta en bättre balans mellan utveckling och bevarande – för att släppa loss näringslivets innovationskraft i hela landet.

Det kan handla om att stärka främjandeuppdraget i länsstyrelserna, att säkerställa att myndigheter och kommuner som medverkar i miljötillståndprocesser även värderar projekt utifrån global klimatnytta, grön tillväxt och hållbar utveckling. Dessa frågor kommer diskuteras i ett webbinarium som samarrangeras med Fores den 3 februari.

Hela rapporten kan du ladda ner här

Webbinariet inleds med att Balanskommissionens förslag presenteras av:
Lena Ek, styrelseordförande Södra Skogsägarna och f.d. miljöminister.

Därefter ges exempelpå hur nuvarande lagstiftning och tillämpning står i vägen för klimatnyttiga industriprojekt i presentationer av:
Mikael Staffas, VD för Boliden
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef för Lantmännen
Anton Steen, chef samhällskontakter för Fortum

Står myndighetsstrukturen i vägen för en effektiv och modern miljöprövning?
Göran Ekström, f.d. GD, och utredare av Sveriges miljömyndigheter (2015)

Webbinariet avslutas med en paneldiskussion om vad som bör ändras i lagstiftning och tillämpning för att främja den gröna omställningen. Panelen består av:
Kristina Yngwe (C), ordförande i Riksdagens miljöutskott
Lars Hjälmered (M), ordförande i Riksdagens näringsutskott
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Samtalet modereras av Ulrika Schenström, VD för Fores.

Webbinariet hålls kl 9.30 – 11.00 onsdagen den 3 februari 2021.