Jordbruksverket prioriterar slåtterängar och stoppar stöd inom landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket stoppar vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april med anledning av ett oväntat stort intresse för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar.

Stoppet innebär att en rad investeringsstöd avbryts under 2020 och först 2021 kommer nya medel som Jordbruksverket kan betala ut.

Jordbruksverket stoppar vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med 9 april och resten av år 2020. Det gäller främst projektstöd till exempelvis bredbandsutbyggnad och andra stöd för utveckling av landsbygden. Anledningen till stoppet är ett oväntat stort intresse för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar och ersättning för ekologisk produktion. Jordbruksverket menar att det därför varit nödvändigt att dra in vissa stöd i landsbygdsprogrammet för att reservera pengar till dessa ersättningar. Stoppet innebär att cirka 500 miljoner kronor dras in och att cirka 400 miljoner kronor från redan beviljade projekt och investeringar som ännu inte genomförts kommer dras tillbaka.

Vi beklagar verkligen att vi genom våra prognoser inte har fångat upp underskottet i miljöersättningarna och därigenom kunnat ge detta besked tidigare. Vi har arbetat in i det sista med att kvalitetssäkra våra prognoser och undersökt alternativa lösningar, men ser tyvärr nu ett behov av att stopp projekt- och företagsstöden, säger Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef på jordbruks- och analysavdelningen i ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

Landsbygdsprogrammet syftar till att utveckla landsbygden och finansieras av regeringen och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, med en total budget på 37 miljarder kronor. Stöden som stoppas innefattar bland annat; investeringsstöd för förnybar energi, för nya jobb på landsbygden, för småskalig infrastruktur och stöd för samarbeten mellan aktörer inom jordbruk och livsmedelskedjan.

Jordbruksverket skriver att nya pengar till projekt- och företagsstöd kommer nästa år. Hur mycket pengar och vilka stöd som kommer att finnas vet de ännu inte.