”Modiga politiker och omfattande teknikskiften nycklar för att nå klimatmålet”

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har presenterat slutrapporten för sitt projekt Vägval för klimatet, som löpt i 2 år.

Syftet med projektet har varit att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Rapporten slår fast att det krävs bättre förutsättningar för omfattande teknikskiften inom infrastruktur, energisystem, industrier och fastigheter.

– Frågan avgörs inte i enskilda tekniska lösningar, ska vi lyckas nå klimatmålen är det långsiktiga strategier och överenskommelser som gäller, inte minst för att skapa trygghet för stora investeringar, säger Karin Byman, energiexpert på IVA, till tidskriften Aktuell Hållbarhet.

– Vi måste se på elsystemet som en helhet och sluta bråka om olika energislag.

För att samhället ska kunna ställa om måste också tillgången på förnybar el bli bättre samtidigt som naturtillgångar som behövs i klimatomställningen måste kunna utnyttjas.

Projektet Vägval för klimatet har drivits i fem olika inriktningar; Industri, Transport, Samhälle, Energi och Jordbruk. Sammanfattningsvis konstaterar IVA att det krävs en politisk helhetssyn och mer internationellt samarbete. Dessutom konstateras att dagens beslutsfattare bör arbeta för att minska företagens ekonomiska risk och därmed förbättra förutsättningarna att investera i ny teknik, för mer cirkulär ekonomi.