Ny utredning: Modern och effektiv miljöprövning för att möta framtidens samhällsomställningar

Balanskommissionen välkomnar att Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning.

Som särskild utredare har Regeringen utsett Peter Ardö, chefsrådman på mark- och miljödomstolsen vid Växjö Tingsrätt. Peter har mångårig erfarenhet av miljöprövning i olika roller på domstol, länsstyrelsen och privat sektor. Balanskommissionen hoppas på en nära dialog och bra samarbete, och bidrar gärna med information och stöd. 

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.

Läs mer om utredningen på Regeringens hemsida här