Bristfälliga förslag kring elnäten i EUs taxonomi

Tanken med EU:s taxonomi är att möjliggöra grön omställning i Europa. Men den riskerar att få motsatt effekt i Sverige. Ellevio riktar nu kritik mot förslagets klassificering av elnäten. Läs hela inlägget

EU:s taxonomi

EU:s taxonomi­förordning ska avgöra vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara. Verksamheten ska bidra till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen Läs hela inlägget

”Elanvändningen kan fördubblas – gigantisk utmaning”

För att Sverige ska klara klimatomställningen är vattenkraften essentiell. När industri och transport ska elektrifieras kan elanvändningen komma att fördubblas. Men krångliga tillståndsprocesser sätter käppar i hjulen. Läs hela inlägget

Klimatpolitiska rådet vill se snabbare tillståndsprocesser

Igår, torsdag den 25 mars presenterade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport som utvärderar regeringens samlade politik under hela 2020 i förhållande till klimatmålet. Läs hela inlägget

Stor outnyttjad rikedom i Sveriges berggrund

Över hela världen pågår det en jakt på kobolt, litium och andra metaller som behövs för att tillverka batterier. Sverige har en gigantisk outnyttjad resurs av kobolt, och behovet kommer bara att öka. Men det är svårt att etablera nya gruvor. Läs hela inlägget

Sverige rasar i gruvranking

I förra veckan kom en rapport från kanadensiska tankesmedjan Fraser Institute som borde ha fått både näringsminister Ibrahim Baylan (S) och miljöminister Per Bolund (MP) att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. Läs hela inlägget

Svante Axelsson: ”Taxonomin riskerar att bromsa omställningen”

EU:s taxonomiförslag hotar att bromsa upp industrins omställning från fossilt till förnybart. Regeringen måste agera kraftfullt för att förändra EU-kommissionens förslag, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, på DI Debatt. Läs hela inlägget

Svenskt näringsliv: Taxonomin hotar klimatomställningen

Det finns en oro över att den föreslagna taxonomin kan komma att få en negativ påverkan på våra möjligheter att nå klimatmålen och slå hårt mot svenska företags konkurrenskraft och därmed även vårt välstånd. Läs hela inlägget

IVA anordnar webbinarium om EU:s Taxonomi

Balanskommissionen har tidigare skrivit om EU:s nya taxonomiförordning och hur den kommer påverka Sverige om regelverket tillämpas. Läs hela inlägget

Elbrist eller kapacitetsbrist?

Elbrist har varit ämne för diskussion under de senaste kalla veckorna i Sverige. En uppmaning om att inte dammsuga gick till och med ut i SVT. Men i själva verket råder det ingen elbrist i Sverige, tvärtom. Läs hela inlägget