Förslag i EU-parlamentet hotar svensk skogsindustri och energiförsörjning

En tredjedel av sysselsättningen och intäkterna till den svenska skogsindustrin riskerar att försvinna om ett EU-förslag får majoritet i EU-parlamentet. Svensk skogsindustri tvingas stå tillbaka när flera EU-länder saknar viljan att uppfylla Parisavtalet.

– Eftersom huvuddelen av bränslet till de svenska fjärrvärmeverken är biprodukter från skogsindustrin och avverkningsrester från skogsbruket innebär det också ett hot mot den förnybara värmeförsörjningen, liksom för produktionen av biokraft, säger Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska bioenergiföreningen.

Läs hela pressmeddelandet.