Rapportsläpp och seminarium: En EU-agenda för Sverige med sikte på ordförandeskapet 2023 och vidare

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har omkullkastat alla prognoser och planer för Europasamarbetet genom att både utlösa den största flyktingkrisen sedan andra världskriget i Europa och genom att drastiskt försämra säkerhetsläget på kontinenten. I detta perspektiv blir EU ännu mer centralt för Sveriges framtid. Det svenska ordförandeskapet första halvåret 2023 sammanfaller med en för EU formativ tid.

Seminariet hålls den 2 juni, kl 14-15

Medverkande: 

  • Lena Ek, talesperson Balanskommissionen, presenterar rapporten och varför Sverige måste höja ambitionsnivån 

Kommenterar rapporten gör: 

  • Christian Danielsson, chef EU-kommissionen i Sverige 
  • Jessica Rosencrantz, ledamot EU-nämnden och miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)
  • Christoffer Fjellner, Managing Director Environment and Public Health Institute och f.d. Europaparlamentariker (M) 2004-2019
  • Moderator: Ulrica Schenström, vd Fores

Fler namn tillkommer

Det svenska ordförandeskapet 2023 markerar en chans för Sverige att samla politik, näringsliv och samhälle kring gemensamma prioriteringar för att på lång sikt värna svenska intressen. Den europeiska gröna omställningen genomförs i rasande takt och svenska basnäringar står i centrum för omställningen. En del EU-förslag utarbetas dock utan hänsyn till unika svenska förutsättningar – ibland med centralstyrning som underliggande drivkraft, men lika ofta på grund av otillräckligt engagemang från svenska intressen. Från såväl myndigheter, departement och näringsliv har intresset för EU-frågor varit för lågt och de samordnade insatserna bristfälliga. Sverige är i akut i behov av en EU-agenda som prioriterar åtgärder för att stärka svensk närvaro i Bryssel och beslutsprocesserna och som långsiktigt värnar det svenska medlemskapet.  

Anmäl dig här

Balanskommissionen, som består av bolagen Arise, Boliden, Ellevio, Fortum, Holmen, Lantmännen, SCA samt Södra Skogsägarna, och leds av f.d. ministrarna Lena Ek (C) och Anders Sundström (S), har tagit fram en rapport som belyser varför EU-politiken behöver ges ett större utrymme i den svenska politiska debatten.