Kommunalt veto har kostat 650 miljoner

Det kommunala vetot gör att en kommun i nuläget – i princip – när som helst i processen kan säga nej till en projekterad vindkraftspark.

Det har kostat omkring 650 miljoner kronor i nedlagda projekt för vindkraftsbolagen, enligt en artikel i DI.

Artikeln refererar till Svensk Vindenergi som säger att 65 ansökningar stoppats av just det kommunala vetot sedan 2014. Branschorganisationen räknar med att energibolagen i snitt har satsat omkring 10 miljoner kronor till dess att det är dags för kommunen att fatta beslut om tillstyrkan.

DI har varit i kontakt med flera stora aktörer, däribland Arise.

– Det kommunala vetot innebär en oförutsägbar risk som kan innebära att väl genomarbetade och kostsamma miljöprövningar kan avstyrkas utan sakliga skäl vilket hämmar utvecklingen av förnybar elproduktion som ju är viktig för såväl klimatfrågan som kraftbalansen. Förbättrade förutsättningar för ny vindkraft är nödvändigt för att klara energiomställningen och givet detta är det självklart olyckligt att beslut om potentiella förbättringar drar ut på tiden”, säger Arise vd Per-Erik Eriksson.

Läs mer här