”Ställ inte kraftslag mot varandra”

”Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas – utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Målet bör vara att ingen grön industriell investering ska nekas i Sverige.” Det skriver Johan Bruce, SKGS – Basindustrins energisamarbete, och Daniel Badman, Svensk vindenergi på Alltinget.

Debattörerna pekar på att svensk industri tillhör föregångarna i klimatomställningen. Men satsningarna kräver enorma mängder grön el. ”De länder som klarar industrins elektrifiering bäst kommer att bli framtidens vinnare – både vad gäller konkurrenskraft och klimatomställning. Här har Sverige och Norden en fantastisk potential som vi kan och bör förverkliga.”, skriver de.

Läs mer