Balanskommissionen kommenterar elektrifieringsstrategin

Regeringen har tagit fram en nationell strategi för elektrifiering. I strategin tar regeringen ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering. En plan för att hantera hinder för en ökad elektrifiering ingår också i strategin. 

Här är Balanskommissionens första reaktioner på strategin. 

Anton Steen, ansvarig för public affairs på Fortum applåderar inriktningen och de högt uppsatta målen, men varnar för att åtgärderna är för löst formulerade och att vattenkraften fortsatt kommer stöta på stora hinder: 

”Regeringen har presenterat en oerhört ambitiös elektrifieringsstrategi. Utgångspunkten är att elanvändning ska fördubblas på bara drygt 20 år. Det här kommer ställa stora krav på att fortsätta utveckla elmarknaden, förenkla tillståndsprocesserna och undanröja legala hinder för ny elproduktion.”

”Gällande vattenkraften är strategin mycket tydlig. Vattenkraften ska utvecklas för att möjliggöra ytterligare integrering av variabel elproduktion. Tyvärr går verkligheten åt motsatt håll då vi i stället ser ut att tappa stora volymer vattenkraft i de pågående miljöprövningarna. Här krävs snabba och konkreta åtgärder av regeringen för att säkerställa att strategins ambitioner kan bli verklighet”

Per Erik Eriksson, vd på Arise om vindkraft:

”Kommunala vetot för vindkraft är nog det individuellt största problemet för investeringar i ny vindkraft och regeringen sköt ju på beslut om eventuella förändringar. Vad ”incitament för kommunerna” innebär vet jag inte, men risken är väl att det blir ytterligare pålagor för investerarna. Det hade varit bra med någon kommentar om att förhoppningen är att detta ska innebära mer rimliga tillståndsprocesser för ny kraftproduktion, vilket ju är viktigt för klimatsomställningen och ekonomin.”