DI-debatt: ”Snart stannar Sverige”

”Ny tillämpning av artskyddsförordningen kan innebära att alla handlingar som kan orsaka att en fågel störs eller skadas är förbjudna. I praktiken innebär det att all mark-, vatten- och luftanvändning i Sverige påverkas. Vi uppmanar regeringen att ändra i förordningen innan hela Sverige stannar. Det skriver representanter från skogsnäringen, lantbruket, bankväsendet samt energi- och byggbranchen”, i en ledare på Dagens Industri.
Läs mer här