Höjd livsmedelsberedskap och livskraftigt lantbruk två sidor av samma mynt

Balanskommissionen delar synen som utredningen ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” presenterar gällande behovet av att stärka den svenska livsmedelsproduktionen – det finns åtskilligt som kan göras för att underlätta tillvaron för landets lantbrukare med potential att göra livsmedel till en betydande svensk exportvara, vilket i sin tur stärker Sveriges beredskap vid händelse av krig och […] Läs hela inlägget

Ny skogsutredning välkomnas

Balanskommissionen välkomnar regeringens skogsutredning och dess inriktning på tillväxt, regelförenkling och proaktiv hantering av EU-frågor för att skydda svenska intressen. Skogen har en viktig roll att spela i den gröna omställningen, i allt från träbyggnation till hållbara förpackningar och bioråvara i energisystemet.  Landsbygdsminister Peter Kullgren pekar förtjänstfullt på behovet av att väga samman naturvård, klimatnytta, […] Läs hela inlägget

Intensiv debatt om framtidens energisystem och elbehov – Balanskommissionens medlemmar bidrar

Efter regeringens remiss av promemorian om nya energipolitiska mål – och inför vårens kommande energipolitisk inriktningsproposition – så pågår en intensiv debatt om framtida elproduktion och -konsumtion. Från Balanskommissionens sida välkomnas Svenska kraftnäts tydligare ansvar samt planeringsmålet 2045, samtidigt som vi efterlyser tydligare etappmål på vägen dit samt betonar att effektivare plan- och tillståndsprocesser är […] Läs hela inlägget

Sällsynt fjäril kan stoppa investering på 13 miljarder kronor

I Torsboda utanför Sundsvall planerar energiteknikbolaget PTL en fabriksinvestering på totalt över 13 miljarder kronor. PTL är en underleverantör till batteritillverkaren Northvolt och investeringen väntas generera cirka 1 900 nya arbetstillfällen. Men efter fynd av den sällsynta Mnemosynefjärilen riskerar investeringen att stoppas, eftersom fjärilen är skyddad enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Nu måste fabriken antingen […] Läs hela inlägget

Risk för ny elkris när vattenkraftverkens miljöprövningar drar igång

Snart återupptas de miljöprövningar som landets vattenkraftverk ska genomgå för att få förnyade miljötillstånd. Regeringen beslutade att sätta dem på paus under förra året mot bakgrund av den energikris som Europa befann sig i. Samtidigt visar Svenska kraftnäts simuleringar att miljöprövningarna kan leda till en oacceptabel påverkan på kraftsystemet, elproduktionen och Sveriges elpriser. – Rapporten […] Läs hela inlägget

”Artskyddet får fel effekt”

Avverkningen av Christer Falks 120 år gamla tallskog i Dalarna stoppades, efter att en grupp privatpersoner hittat växten knärot på marken. Knärot är en av de vanligare orkidéerna i Sverige och växer i nästan hela landet. – Jag menar att det här artskyddet får fel effekt. Grupper med privatpersoner är ute i min skog och […] Läs hela inlägget

Svenska kraftnät larmar i ny tioårsplan

Svenska kraftnät varnar i sin nya tioårsplan för potentiellt skenande elpriser och industriell kris i norra Sverige om inte svensk kraftproduktion ökar dramatiskt.– Det är extremt stora mängder vi pratar om. Vi måste börja nu, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät till TT. Läs mer om Svenska kraftnäts tioårsplan Samtidigt står Eon inför en […] Läs hela inlägget

Ny utredning för förenklad kontroll i livsmedelskedjan

Regeringen har utnämnt Magnus Oscarsson som särskild utredare för att effektivisera kontroll, avgiftsstruktur och finansiering i livsmedelskedjan. Syftet är att underlätta för företag, vilket ska bidra till ökad konkurrenskraft och stärkt försörjningstrygghet. Utredningen fokuserar på att skapa mer likvärdiga och effektiva kontroller, minska administrativa bördor och anpassa regler för små företag. Slutrapporten är planerad till […] Läs hela inlägget

Sverige ska stärka livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket har fått i uppdrag att utveckla och förbättra förslag riktade mot primärproduktionen av livsmedel. I Jordbruksverkets regleringsbrev för 2024 avsätter regeringen 20 miljoner kronor för att utveckla förslag på åtgärder som stärker Sveriges beredskap. Detta inkluderar rådgivning, en ny finansieringsmodell för investeringsstöd, samt ett paket för kompetensutveckling där aktiviteter kombineras för att stärka primärproduktionens […] Läs hela inlägget

Svenska kraftnät varnar för energikris

Svenska kraftnät varnar för en potentiell energikris i norra Sverige om inte elproduktionen ökar markant, enligt deras nya tioårsplan. Planen framhäver behovet av att investera i kraftnätet med flera hundra miljarder kronor och en storsatsning på vätgas. – Det är extremt stora mängder vi pratar om. Vi måste börja nu, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef på […] Läs hela inlägget