Första rapporten om miljöprövningar klar

Miljöprövningsprocesser är ofta långa och kostsamma. Läs hela inlägget

Klimatanalys kan bli betungande för skogsägare

Skogsägare med ett innehav på 13 hektar eller mer måste från och med nästa år klimatanalysera sitt skogsbruk för att klassas som hållbara enligt EU:s nya taxonomi. Läs hela inlägget

Intervju med Johan Lindehag om moderna tillståndsprocesser

Sverige står inför stora utmaningar med eldistributionen. Samtidigt pågår en historisk elektrifiering av hela samhället när vi ska ställa om för att rädda klimatet. Hur löser vi de nödvändiga utbyggnaderna av elnätet när tiden är knapp? Läs intervjun med Ellevius vd, Johan Lindehag. Läs hela inlägget

Lantmännen svarar på SvD:s ledare om taxonomin

I en ledare på SvD kritiserar Mattias Svensson EU:s taxonomiförordning. Svensson skriver bland annat att vi med taxonomin får en ”centraleuropeisk kohandel om vad som egentligen är hållbart. Snarare än att bidra till klarhet sopas komplexa avvägningar under mattan” Läs hela inlägget

”Man kan inte bygga en klimatomställning på importerade råvaror”

Flera röster höjs nu för att underlätta gruvdriften i Sverige. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) menar att det behövs fler gruvor om vi ska klara elektrifieringen. “Vi kan inte bara oja oss när vi läser att kobolt utvinns av barnarbetare i Kongo”, säger han i en intervju med SvD. Även facket kräver snabbare tillståndsprocesser. Läs hela inlägget

Regeringen vill korta tillståndsprocessen för elnät

I veckan beslutade regeringen om lagrådsremissen Moderna tillståndsprocesser för elnät. Den innehåller ett antal förslag som ska förenkla och förkorta tillståndsprocessen för elnätsutbyggnad. Läs hela inlägget

Krångliga elnätsprocesser hotar klimatmålen

Utbyggnad av vindkraften, elvägar, elektrifiering av industrin och nya industrier för grön teknologi har alla två saker gemensamt, de är nödvändiga för att nå klimatmålen och de kräver utbyggnad av elnäten. Därmed har de också en tredje sak gemensamt, de är drabbade av långa och segdragna tillståndsprocesser för att bli verklighet. Läs hela inlägget

Bristfälliga förslag kring elnäten i EUs taxonomi

Tanken med EU:s taxonomi är att möjliggöra grön omställning i Europa. Men den riskerar att få motsatt effekt i Sverige. Ellevio riktar nu kritik mot förslagets klassificering av elnäten. Läs hela inlägget

EU:s taxonomi

EU:s taxonomi­förordning ska avgöra vilka ekonomiska verksamheter som är miljömässigt hållbara. Verksamheten ska bidra till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen Läs hela inlägget

”Elanvändningen kan fördubblas – gigantisk utmaning”

För att Sverige ska klara klimatomställningen är vattenkraften essentiell. När industri och transport ska elektrifieras kan elanvändningen komma att fördubblas. Men krångliga tillståndsprocesser sätter käppar i hjulen. Läs hela inlägget