Ramaskri mot EU:s skogsplan

EU har nu stakat ut framtiden för det svenska skogsbruket. Skogsindustrin är djupt kritisk – men även forskningen pekar på stora problem med kommissionens ambitioner.

”Hugger vi ner ett träd kan det inte stå kvar samtidigt”, säger ekonomiprofessorn Runar Brännlund till Di.

I juli presenterades EU-kommissionens nya skogsstrategi. Den har mött hård kritik. Tysklands och Österrikes jordbruksministrar gick i ett gemensamt uttalande till angrepp mot ”centralisering av skogspolitiken.”
Strategin säger att ”särskilt all ur- och gammelskog ska skyddas strikt.”, men det går tvärs emot idén med skogen som kolsänka då växande skog binder mer koldioxid.

Läs mer här.