Klimatförslag kan försvåra svenskt skogsbruk

I juli presenterade EU-kommissionen sitt nya klimatförslag, Fit for 55.

Målet är att minska koldioxidutsläppen med 55 procent 2030 jämfört med 1990. Där ingår förslag som berör markanvändning, skogsbruk och jordbruk. Det handlar bland annat om så kallade naturliga kolsänkor, framförallt skogen, och hur mycket koldioxid sådana kolsänkor ska kunna fånga upp. För att uppnå sina nationella mål kommer EU-länderna behöva ta hand om och utöka sina kolsänkor. Det innebär mindre avverkning, och kan försvåra Sveriges hållbara skogsbruk.

”Vi är inte nöjda med det vi sett hittills”, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Läs mer om klimatförslaget här.