Bolidens anrika smältverk satsar grönt i Northvolts skugga

Att Northvolt har startat batteriproduktion i Skellefteå har inte gått många förbi. Men Northvolts etablering har även betytt mycket för Boliden Rönnskär. Verket har legat på samma plats i 90 år. Nu inleds en stor satsning.

Boliden satsar grönt, och i somras startade de ett nytt lakverk där de kan utvinna restprodukter ur avfall.

När lakverket är i gång kommer det att utvinna 25.000 ton bly per år ur avfallet, ungefär lika mycket bly som Boliden Rönnskär producerar i dag. Dessutom kommer det gå att ta till vara på koppar i lakningsverket.

”Om samhället blir lite bättre på att få in metallerna till skrotgårdarna så finns det enorm potential. Ska vi ta nästa kliv i Europa måste vi öka insamlingstakten, annars går det inte”, säger Linn Andersson, platschef, till DI.

Läs mer här.