Så ska jordbruket bli fossiloberoende

Den 30 juli 2021 publicerades betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk och idag, den 19 augusti, mottogs det av regeringen.

Syftet med utredningen har varit att ta fram förslag som bidrar till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, en förbättrad drivmedels- och livsmedelsberedskap, samt att nå uppsatta klimatmål.

– Det är viktigt att jordbruket precis som alla andra sektorer gör vad det kan för att minska användningen av fossila insatsvaror och att jordbruket får rätt förutsättningar för att ställa om till en hållbar och konkurrenskraftig produktion. Betänkandet är en viktig del i det arbetet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Läs mer om betänkandet här.