Uppmärksammade Facebook-inlägget fick effekt

Europaparlamentarikern Emma Wiesner, C, skrev i slutet av 2022 ett uppmärksammat Facebook-inlägg där hon gick till attack mot Sveriges miljörapportering. Det verkar ha gett effekt. I Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2023 ger regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att se över hur referensarealerna tas fram.

Balanskommissionen når Emma Wiesner i Bryssel.

Varför skrev du inlägget?
– Jag skrev det för att uppmärksamma politiker och allmänheten på problemet med beräkning av referensarealerna, och hur det kan komma att påverka Sverige i och med lagstiftningen om naturrestaurering som vi just nu ska börja förhandla.

Vad säger du om gensvaret?
– Helt klart över förväntan! Det har genererat en hel del blogginlägg, ledare och tidningsartiklar på alla möjliga håll, och väldigt många delningar på sociala medier. Ett tecken på att budskapet har nått fram till regeringen är att de i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2023 ger Naturvårdsverket i uppdrag att se över hur referensarealerna tas fram. Bara det i sig är en viktig seger.

Vilka förändringar hoppas du se i Sveriges hantering av naturfrågorna?
– Jag hoppas få se en politik som leder till att vi når våra högt ställda mål vad gäller klimat, miljö, natur och biologisk mångfald, och en politik som baseras på ett hållbart brukande, med målsättningar som är mer uppdaterade med verkligheten.

Hur vill du att Sverige nyttjar ordförandeskapet i EU?
– Jag hoppas att Sverige driver en offensiv linje i bland annat klimat- och miljö/naturfrågor, sätter äganderätten högt i sådana frågor samt självklart gör allt för att stötta Ukraina – och för att Europa så snabbt som möjligt ska göra sig kvitt det ryska energiberoendet. Jag hoppas också att det här kan bli en väckarklocka för ett mer progressivt medlemskap – där vi i högre grad är med och sätter agendan, istället för att komma in i matchen när tåget redan har gått. Sverige är medlem, vi har kompetensen, vi måste bli en seriös och aktiv medlem tidigt i processerna för att kunna få gehör för våra ståndpunkter.