Natura 2000 granskas

Sverige har under lång tid varit ett av de bästa länderna i världen på att skydda djur och natur. Bara under 2021 ökade Sveriges totala areal som formellt skyddas av miljöbalken med 27 000 hektar varav 26 nya Natura 2000-områden och 101 nya naturreservat. Bara det största nya naturreservatet Slite skärgård, beläget på den östra sidan av Gotland, omfattar ca 60 000 hektar. Mer än hälften av de nya arealerna inom naturreservat och Natura 2000-områden var skogsmark. En fjärdedel omfattar havsvatten och hela 13 procent av det nya skyddet omfattar våtmarker.

Trots detta har EU-kommissionen gett Sverige bakläxa i frågan om skyddade arealer av betydelse för fågellivet. Regeringen gav därför tolv av landets länsstyrelser i uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden i kustnära områden. Det arbetet har nu resulterat i kartor och förslag på omfattande arealer som ska klassas enligt Natura 2000.

Nu riskerar regeringens översyn av Natura 2000 att lägga en död hand över landets kust- och havsområden där människor, kommuner och näringar har sin verksamhet. Balanskommissionens granskning vittnar om ett regeringsuppdrag som utförts med mycket breda ansatser, bristande vetenskapliga belägg och total avsaknad av samråd.

Läs hela rapporten