Hur kan vi öka representationen i EU?

Seminarium: Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademin bjuder in till seminarium om Sveriges roll i EU. Ett tema Balanskommissionen behandlade i rapporten ”En EU-agenda för Sverige”, som släpptes innan sommaren.  Seminariet hålls den 12 september.

”Det är viktigt med en jämn representation från alla EU-länder i EU-kommissionen och just nu råder det brist på svenskar inom EU:s institutioner. Detta påverkar Sveriges möjligheter att både lyssna in och påverka. Hur kan Sverige bättre använda sitt medlemskap i EU och hur kan andelen svenskar inom EU-förvaltningen öka? Det är några av frågorna som kommer att behandlas under detta seminarium”, skriver IVA i inbjudan.

I ljuset av kommande svenskt ordförandeskap är det mycket aktuellt med frågor som:

  • Varför är det viktigt med fler svenskar inom EU och ett aktivt arbete med översynen av viktiga EU-direktiv? Vi får ta del av talarnas olika perspektiv.
  • Hur kan Sverige bättre använda sitt medlemskap i EU
  • Hur kan andelen svenskar inom EU-förvaltningen öka?
  • Vilken roll har universitet, företag och myndigheter?

Under seminariet undersöker vi frågorna från olika perspektiv och belyser fakta och möjligheter.

Medverkande (kommer att fyllas på efterhand)

  • Christian Danielsson, Chef för representationen, Europeiska kommissionen
  • Eino Örnfeldt, Generaldirektör Universitet- och Högskolerådet
  • Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen
  • Niklas Ammert, Professor, prorektor, vicerektor för lärande Linné universitet 

Moderator

  • Lena Ek, Ordförande IVAs avd. VIII Skogsnäringens teknik

Seminariet kommer streamas live.