EU:s skogsstrategi kan bli kostsam för svenskt skogsbruk

Balanskommissionen har presenterat ett dokument med en simulering av svenskt skogsbruk för riksdagsledamöter och tjänstemän i Regeringskansliet. Simuleringen utvärderar hur två av EU:s strategier kan påverka svenskt skogsbruk.

Här är några av slutsatserna:

• EU:s skogsstrategi riskerar att bli kostsam för svenskt skogsbruk, svensk skogsindustri, och kontraproduktivt för Sveriges bidrag till klimatarbetet.

• De minskade avverkningarna gör att mindre virke kan bindas i byggnader och fasta trämaterial.

• Vår möjlighet att substituera mer klimataggressiva material som plast, betong, stål, m.m. minskar drastiskt.

• Hela den svenska energibalansen riskerar att försämras drastiskt med minskade möjligheter att producera värme och el i kraftvärmesektorn, som i dag i stort sett körs på ved och till del sopor.

• Katastrofalt för jobben i landsbygdsregionerna.

• Arbetstillfällena i skogen minskar rejält.

• Sågverk kommer behöva läggas ned i stor omfattning.

• Detta blir förmodligen dödsstöten äldre massaindustri.

• Transportsektorn (alla lastbilar som dagligen kör ca 5000-10000 lastbilslass rundved och energisortiment till industri och energianläggningar) kommer minska betydligt.


Läs hela presentationen