Regeringen vill påskynda utbyggnad av vindkraft

Sverige följer inte EU:s förnybarhetsdirektiv som säger att det ska ta max två år att få tillstånd att bygga ny vindkraft.

Ny statistik från Svensk vindenergi visar att det tar i snitt sex år att få tillstånd att bygga vindkraftpark på land. Nu vill regeringen korta tillståndstiden – genom att tillsätta en ny utredning.

– Vi behöver ju bygga ut all fossilfri elproduktion, det är väldigt viktig del av klimatarbetet, säger miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L), i en intervju med TV4.

– Vi vill dels titta på förenklingsåtgärder, vad vi har för alternativ där. Vi vill också titta på om vi kan ta några förslag den miljöprövningsutredning som lagts fram, säger hon.

Ministern flaggar dock för att det är komplext att korta prövningstiden.

– I Sverige har vi ett starkt lokalt bestämmande, vi har Försvarets intressen som ska tas hänsyn till, det är länsstyrelser som ska pröva, men det är också olika myndigheter som berörs av beslut som fattas, säger hon.

Se inslaget på TV4