Nu ska vattenkraftprövningen ses över

Regeringen har gett Svenska Kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att kartlägga vilka konsekvenser prövningen av vattenkraft kan få för elsystemet och en trygg elförsörjning. Detta med bakgrund av behovet av att säkra ett robust kraftsystem som snabbt kan svara upp mot förändrade behov. Vattenkraften spelar i dag en central roll för Sveriges fossilfria elförsörjning.

Prövningen för moderna miljövillkor kan, enligt Regeringen, innebära en minskad elproduktion från vattenkraften och minskad kapacitet i elsystemet. Prövningen för moderna miljövillkor pausades tidigare i år av regeringen. Det köper tid att göra en ordentlig analys och översyn.

Läs mer