Balanskommissionen bjöd på seminarium i riksdagen

Balanskommissionen bjöd i början av februari in till frukostseminarium i riksdagen tillsammans med riksdagsledamöterna John Widegren, M, och Tomas Kronståhl, S. Temat var ”Landsbygdens livskraft, lagstiftning och tillämpning”.

Vi märker att fler och fler politiker faktiskt väljer att engagera sig i de här frågorna, säger John Widegren till Balanskommissionen.se.

Sverige står inför en rad stora samhällsutmaningar som kräver stora investeringar från stat och näringsliv. Ett robustare energisystem med mer fossilfri kraftproduktion, en omfattande elektrifiering av industrin och ökade inslag av bioråvara i såväl energisystem som i konsumentprodukter – för att nämna några exempel.

Miljöbalkens tillämpning får ofta en slagsida mot lokala ekologiska hänsyn, medan social och ekonomisk hållbarhet liksom klimatnytta saknas i tillämpningen. Konsekvenserna blir inte sällan att viktiga investeringar i till exempel nya gruvor, ny vindkraft, nya industrianläggningar för bioenergi fördröjs, fördyras och ibland aldrig förverkligas.

John Widegren, M, menar att politikens roll är att ge stöd till näringslivet i omställningsarbetet.

– Vi märker att fler och fler politiker faktiskt väljer att engagera sig i de här frågorna. Men det är näringen som ska leverera på det här, och vi ska så lite som möjligt påverka marknaden från politiken sida. Vi ska ge förutsättningar för näringslivet att faktiskt kunna göra det här, och svensk grön innovation är ju otroligt stark, säger han.

Tomas Kronståhl, S, är imponerad över takten omställningsarbetet sker i.

– Samtidigt som vi skapar ett bättre klimat ser näringslivet också tillväxtmöjligheter, både vad gäller arbetstillfällen och ekonomin, säger Tomas Kronståhl och fortsätter:
– Det är häftigt att se att näringen är så långt fram när det gäller den gröna omställningen för att nå klimatmålen. Att de ser möjligheten till att både ställa om, producera mer el och mer biobränslen.

Balanskommissionen menar att regeringen måste driva en aktiv svensk linje i EU för att värna en grön omställning. Nu har Sverige, i och med sitt ordförandeskap, chansen att lyfta de här frågorna på EU-agendan.

– Vi ska ju såklart passa på att lyfta fram Sveriges möjligheter till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Och där är ju de som varit här idag otroligt tydliga med vad de faktiskt kan leverera, säger John Widegren.

Balanskommissionen vill också se en reformering av miljö- och tillståndslagstiftningen så att nödvändiga processer kan skyndas på. En majoritet av riksdagspartierna är öppna för en reformering av miljö- och tillståndslagstiftningen, men ännu finns ingen tydlig överenskommelse.

Balanskommissionens ordförande och tidigare minister Anders Sundström (S) inledningstalade tillsammans med Sören Petersson affärsområdeschef för Holmen Skog, samt representanter från flera av Balanskommissionens medlemsbolag.