SVT Agenda: Hur ska näringslivet klara klimatomställningen

Hur ska Sverige förbli konkurrenskraftigt när alla måste ställa om?

I ett förlängt program bjöd SVT Agenda in företrädare för regeringen och näringslivet för att prata om den nya gröna industrin, och hur näringslivet ska klara klimatomställningen.

Den gröna omställningen innebär flera komplexa utmaningar som diskuterades:

Hur ska elen produceras för att räcka till en fossilfri industri som kommer att sluka enorma mängder energi?

Hur ska de gröna industrisatsningarna i norr försörjas med kompetens?

Vad krävs för att bolagen ska stanna i Sverige, när exempelvis USA lovat att subventionera gröna satsningar?

Agendas studio gästades av tre företagsledare i bolag med stor betydelse för svensk export: Martin Lindqvist, vd SSAB, Peter Carlsson, vd Northvolt, och Henrik Sjölund, vd Holmen. I studion var också: Ebba Busch (KD), energi- och näringsminister, Johan Pehrson (L), arbetsmarknads- och integrationsminister, Mikael Damberg (S), ekonomisk-politisk talesperson, Martin Kinnunen (SD), klimatpolitisk talesperson, och Elin Söderberg (MP), klimatpolitisk talesperson.

Se hela avsnittet här