Rapport: Utsläpp kan minska trots tillväxt

Det hävdas ofta att tillväxten måste bromsas för att få ner utsläppen av koldioxid globalt. Men det finns rapporter som pekar på att det inte är en absolut sanning. SvD skriver om Ratio-forskaren Jonas Grafströms rapport som nyligen gavs ut av Timbro.

Termen ”decoupling” används för att beskriva när välstånd ökar, samtidigt som utsläpp minskar. Ett fenomen som exempelvis kan ses i Sverige. I Sverige nästan fördubblades Sveriges BNP mellan 1990 och 2019 och befolkningen växte med 1,6 miljoner, samtidigt som utsläppen mätt i ton koldioxid sjönk med 29 procent, enligt rapporten. Samtidigt står utvecklingsländer som Kina och Indien för en stor del av de globala utsläppen. Dock kan de deras utsläpp snabbt minska.

– De är i en utveckling som liknar vår under 40-, 50- och 60-talen. Men vi ser nu, inte minst i Kina, en ganska snabb utveckling mot en mer resurseffektiv ekonomisk tillväxt, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör för forskningsrådet Formas.

Läs mer