”Norra Sverige en tillväxtmotor”

I en debattartikel i Dagens Industri lyfter ministrarna Ebba Busch, Johan Pehrson och Andreas Carlsson fram norra Sverige som en tillväxtmotor för den gröna omställningen.

”Det finns en gyllene möjlighet för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer som kan gynna nordligaste Sverige, hela landet och i förlängningen hela Europa. De norra regionernas tillgångar på älvar, malm och skog är basen för omställningen som skapar jobb, konkurrenskraft och stärker förutsättningarna för ett gott liv för människorna som bor och verkar här”, skriver de.

Debattartikeln publicerades i samband med att regeringen tog emot EU-kommissionen i Kiruna.

Läs hela debattartikeln