Regeringen pausar prövning av svensk vattenkraft

Med anledning av bristerna i elsystemet vill regeringen pausa alla miljöprövningar av svensk vattenkraft under 12 månader.

– Vi är i en situation där varje kilowattimme räknas, säger näringsminister Ebba Busch enligt Aftonbladet.

På morgonen den 12 december presenterades beslutet på en presskonferens.

– Även små försvagningar av elsystemet kan i det här läget få allvarliga påföljder för elförsörjningen. Det behövs en analys av vad vårt system klarar av, säger miljöminister Romina Pourmokhtari.

Alla vattenkraftstillstånd med villkor som är äldre än 40 år ska få sina tillstånd prövade. Arbetet är omfattande hos många av landets mark- och miljödomstolar samt länsstyrelser och det är planerat att genomföras under en 20-årsperiod. De åtgärder som behöver göras på vattenkraftverken kan påverka både elproduktionen och kraftverkens förmåga att bidra till ett robust kraftsystem.

− Utgångspunkten i planeringen av omprövningarna har varit att en begränsad påverkan på elsystemet är acceptabel, för att återställa en del av det som har förstörts i ekosystemen. För behovet av att genomföra åtgärder för att värna den biologiska mångfalden i våra älvar och vattendrag är högst konkret, säger Romina Pourmokhtari, i ett pressmeddelande.

Nu vill regeringen alltså pausa omprövningen. Därför skickade regeringen den 12 december ut ett förslag på remiss om att flytta fram ansökningsdatumen för alla de omprövningar – som ännu inte har påbörjats – med 12 månader. Ansökningar som skulle ha lämnats in den 1 februari 2023 ska istället lämnas in den 1 februari 2024. Alla senare inplanerade ansökningsdatum skjuts också fram ett år.

Läs mer