Gruvbolaget får rätt i Pajala

Gruvbolaget Kaunis Iron har varit indragen i en utdragen process för att utöka sin verksamhet i Pajala. Efter många turer och vändningar står det nu klar att Kaunis får tillstånd att utöka sin verksamhet i järnmalmsgruvan i Tapuli, starta två nya dagbrottsgruvor i Palotieva och Sahavaara, och att utöka verksamheten i anrikningsverket i Kaunisvaara.

– Det är tydligt att den miljökonsekvensbeskrivning och de skyddsåtgärder som vi fört fram är tillräckliga, säger Klas Dagertun, vd på Kaunis Iron till Dagens Nyheter.

– Det känns skönt eftersom det har funnits en del kritik under årens lopp.

Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten har tidigare motsatt sig att Kaunis ska få utökat tillstånd. De har bland annat hänvisat till påverkan på fridlysta växter och fiskbestånd.

– Kaunis Iron AB har visat att verksamheten kan tillåtas, men domstolen bedömer att det krävs omfattande och stränga villkor för att göra det, säger rådmannen Emma Önneby  enligt DN.

Läs mer i DN