”Gruvbrytning ett globalt ansvar”

En ledare i TTELA menar menar att det vore oansvarigt att låta gruvmarknaden styras av länder som struntar i miljövärden och mänskliga rättigheter.

Ledaren argumenterar för att Sverige gör sig sårbart för diktaturer och länder som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter genom att importera mineraler och metaller som i stället skulle kunna brytas här.

”Kriget i Ukraina har tydliggjort hur riskabelt det är att göra sig beroende av diktaturer för sin energiförsörjning. Idag använder EU-länderna 30 procent av världens årliga tillgång till metaller och mineraler. Sällsynta jordartsmetaller används bland annat för att tillverka solceller, elbilar och annan grön teknik och kan därigenom bidra till att minska vårt klimatavtryck, samtidigt som vi slipper vara beroende av olja och gas från regimerna i Ryssland, Saudiarabien och Azerbajdzjan. Men endast tre procent av metallerna och mineralerna bryts inom EU; den stora majoriteten måste importeras från andra länder. Den som exporterar överlägset mest är Kina, som kontrollerar 90 procent av värdekedjan för sällsynta jordartsmetaller (DN 29/10). Återigen blir vi beroende av en diktatur som förtrycker sin befolkning.”

Läs hela ledaren