”EU ska respektera nationell skogspolitik”

I tisdags meddelade EU-parlamentet sin syn på skogsstrategi för 2030.

– Texten anger att skogen är förnybar och att det ska användas i linje med nationella förhållanden. Och det är ju något som säkrar skogsbruket i Sverige, säger Heléne Fritzon (S), till Europaportalen.

EU-kommissionens skogsstrategi för 2030, från juli 2021, innehåller rekommendationer för att öka mängden och kvaliteten på skogarna i EU och stärka deras skydd, återställande och motståndskraft, enligt Europaportalen.

Bland annat betonar parlamentet EU:s skyldighet att respektera medlemsstaternas behörighet i skogsfrågor. 


Läs mer