Boliden: Förslag riskerar få motsatt effekt

Regeringens utredning om en tryggad försörjning av metaller och mineraler är klar.

För att uppnå syftet hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral menar utredningen att det behövs en kombination av åtgärder som syftar till att stärka attraktiviteten för investeringar, åtgärder som stärker förmågan att hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjor i näringslivet och åtgärder som leder till ett fossilfritt samhälle utan ökad användning av innovationskritiska metaller och mineral.

”Det finns positiva inslag i utredningens slutsatser vilka är viktiga att framhålla, inte minst relaterat till prospekteringsverksamhet. Det är samtidigt minst sagt anmärkningsvärt att en utredning med uppdrag att främja investeringsviljan föreslår en försämrad status för koncessionsprövningen där viktiga markanvändningsfrågor avgörs idag. Här är hela branschen av en helt annan uppfattning vilket borde fungera som en signal att förslaget riskerar få helt motsatt effekt”, säger Klas Nilsson, kommunikationsdirektör, Boliden.

Läs hela utredningen