”Krävs helt nytt förhållningssätt”

”I det nya, allvarliga läge som Sverige och Europa befinner sig i efter pandemi, krig och kostnadskriser behövs ett helt nytt förhållningssätt till industrins framtidssatsningar”. Det skriver Anders Sundström, ordförande Balanskommissionen, där Arise, Boliden, Holmen, Lantmännen, SCA och Södra ingår, i en debattartikel på Alltinget.

”Många bolag som investerar i samhällsbyggnad och i gröna industriprojekt vittnar om omfattande problem i tillståndsprocesser och i myndigheters tillämpning av regelverken kring miljöprövningar. Konflikterna uppstår när lokala miljöintressen ska balanseras mot nationella intressen av investeringar och klimatnytta. Ett nytt synsätt måste till. Ekonomisk och social hållbarhet måste vägas bättre mot ekologisk hållbarhet när myndigheter utvärderar industriella satsningar”, fortsätter Anders Sundström.

Läs hela debattartikeln