Balanskommissionens budskap till en ny regering

Balanskommissionens ordförande, Anders Sundström, före detta arbetsmarknads- och näringsminister (S), om vad maktskiftet innebär för kommissionens arbete framåt, och vad han vill att Sverige fokuserar på under det stundande ordförandeskapet i EU.


Vad innebär maktskiftet för Balks arbete? 

Det är för tidigt att bedöma, men redan innan valet fanns en majoritet för en bättre industripolitik, med fokus på omställning och konkurrenskraft. Den enigheten går över blockgränsen. 

Vad är Balks viktigaste budskap till den nya regeringen?  

Att det är bråttom med att få ordning på tillståndsprocesser, myndighetsstyrning och EU-frågor om vi ska klara av både den akuta energikrisen och den långsiktiga omställningen mot hållbarhet och elektrifiering. Det finns gott om planerade investeringar i allt från gruvor till processindustri och ny vindkraft, men det är uppförsbacke på grund av befintlig lagstiftning och tillämpning.  

Vilka förhoppningar har du på Sveriges ordförandeskap i EU? 

Att det blir en omstart för Sveriges engagemang, och då avser jag såväl regering och riksdag som företag och branschorganisationer. Vi behöver ett mer framåtlutat förhållningssätt, det som kommer ur EU är i många fall avgörande för vår konkurrenskraft.