Kommuners nej till vindkraft ökar

Under 2021 stoppades åtta av tio vindkraftsprojekt av kommunala veton. Det kan jämföras med året innan då fyra av tio kraftverk stoppades, enligt Svensk Vindenergis senaste siffror.

Samtidigt som södra Sverige har ett stort behov av el är det främst kommuner i den södra landsändan som säger nej till vindkraft, med hjälp av kommunala veton.

– Ofta stoppar kommunen projekten för att man bedömer att det finns en stor påverkan på djur, natur eller människor. Men frågan om påverkan ska avgöras i länsstyrelsens miljöprövning. Ett annat problem är att kommunveton inte kan överklagas. Det skapar ett väldigt ohållbart system i förhållande till vad vi vet om klimatet, säkerhetsläget och den svenska industrins- och transportnäringens omställning, säger Thomas Hallberg, tillståndsansvarig på Svensk vindenergi till Tidningen Näringslivet.

Svensk vindenergi vill nu se att instruktionerna till myndigheterna uppdateras, och hitta sätt att korta ledtiderna för tillståndsprocesserna. Vad gäller det kommunala vetot hoppas Svensk Vindenergi att riksdagen kan komma överens om att skapa ekonomiska incitament till kommuner att bidra till elproduktion och göra vindkraftsprövningen mer rättssäker.

– Det handlar om att justera Miljöbalken så att den kan väga in klimatnyttan av en ökad elproduktion och utbyggnad av elnätet. Det behövs inga mer utredningar och remissrundor, vi kan bara använda de förslagen som redan finns på bordet, avslutar Tomas Hallberg.

Läs hela artikeln