Sverige kan förlora mängder vattenkraft

”Vattenkraften är ryggraden i det svenska elsystemet. Närmare hälften av den svenska elproduktionen kommer från vattenkraft. Den är utsläppsfri och producerar el till en mycket låg kostnad. Dess betydelse för Sveriges industrialisering och högteknologiska välfärdssamhälle går knappast att överskatta.

Om inte regeringen pausar den pågående omprövningen hotas Sverige av betydande bortfall av billig och utsläppsfri el”. Det skriver Fortums kraftchef Simon-Erik Ollas i en debattartikel i DN.

Ollas menar vidare att vissa av miljöåtgärderna som kommer med omprövning blir så dyra att vattenkraftverk riskerar att tvingas läggas ner.

Ollas lyfter fram älven Ljungan som exempel:

”Ljungan är en mellanstor älv med över 2 TWh i årsproduktion och mer än tio så kallade klass 1- kraftverk som är särskilt kritiska för elsystemets funktion. Enligt den av regeringen beslutade nationella planen ska förlusterna här uppgå till maximalt 0,5 procent av årsproduktionen. När vi nu har fått vattenmyndigheternas miljökvalitetsnormer som blir bindande i domstolsprövningen uppgår förlusterna på papperet till tre gånger så mycket.”

Läs hela artikeln (låst innehåll)