Balanskommissionens seminarium i Almedalen

Vad händer om EU börjar bestämma över den svenska skogen?

Beskrivning av samhällsfrågan:

Det går inte att på EU-nivå reglera och styra skogsfrågor – de nationella olikheterna är för stora. Ändå har EU-kommissionen det senaste året presenterat förslag som skulle få mycket stor och sannolikt negativ inverkan på svenskt skogsbruk. Hur bör Sverige agera och hur kan svenskt skogsbruk värnas?

Utökad information om evenemanget:

Skogspolitiken är inom EU en fråga för medlemsstaterna. Det innebär att det är Sveriges riksdag och markägarna som ska bestämma över svensk skog. Ändå har det på EU-nivå lagts fram ny lagstiftning och initiativ som gå på tvärs med denna ordning. Vad blir konsekvenserna för Sverige och svenska skogsägare om kommissionens förslag blir verklighet? Balanskommissionen har bett Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå (CERE) räkna på produktionseffekterna av Skogsstrategin och LULUCF. Rapporten presenteras vid seminariet.

Ämne: EU, Klimat/miljö

Arrangör: Balanskommissionen

Plats: Strandgatan 6, Clarion Hotel Wisby, ”Erlanderska rummet”

Datum och tid: 5 juli, 14.00-15.00.

Medverkande:

Lena Ek, Moderator. f.d. miljöminister och talesperson Balanskommissionen, Centerpartiet
Runar Brännlund, Rapportförfattare. Professor emeritus, Centre for Environmental and Resource Economics
Jessika Roswall, Moderaterna
Isak From, Socialdemokraterna
Birger Lahti, Västerpartiet