Regeringen vill ha skogsakademi för EU:s beslutsfattare

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, förbereda och genomföra en skogsakademi för beslutsfattare inom EU. Uppdraget avseende den andra exkursionen inom ramen för skogsakademin ska genomföras senast den 31 december 2022.

Läs mer