De är mest generösa med miljötillstånd

Tillståndsprocesser har fått stort medialt genomslag den senaste tiden. Bland annat har LKAB och Cementa fått avslag i uppmärksammade processer. Men hur ser det egentligen ut med avslag kontra positiva besked hos länsstyrelserna?

Enligt en genomgång i Dagens Industri är läget inte så illa som den mediala bilden antyder. Färsk statistik från Länsstyrelsen, som hanterar så kallade b-anläggningar enligt miljöbalken, hade en beviljandegrad på över 78 procent i fjol.

Stockholm och Hallands länsstyrelser har högst beviljandegrad med 100 procent beviljade ansökningar. I Kalmar och Norrbotten är dock beviljandegraden enbart 50 respektive 56 procent.

Läs mer: https://www.di.se/hallbart-naringsliv/de-ar-snabbast-och-generosast-med-miljotillstand/