Vindkraftutbyggnad motsvarande Sveriges kärnkraft stoppas

Skogskoncernen SCA har kapacitet att bygga vindkraft på sin mark motsvarande hela effekten av Sveriges känkraftproduktion (cirka 50 TWh). Men krångliga tillståndsprocesser stoppar utbyggnaden.

–  Det påverkar hela återindustrialiseringen i norra Sverige, säger koncernchefen Ulf Larsson till Tidningen Näringslivet.

Krångliga tillståndsprocesser är ett återkommande problem vid etablering av ny vindkraft. Nu larmar SCA, vars mark huserar 20 procent av Sveriges vindkraft, om att kapacitet finns att bygga ut väsentligt mer men att det i dagsläget inte är möjligt.

– Det känns inte alls bra eftersom Sverige på 20 år måste gå till minst dubbel elkonsumtion och gå från fossilt till förnybart, säger Ulf Larsson till Tidningen Näringslivet.

– Fram till 2040 skulle vi kunna ha en kapacitet om 65 TWh på SCA-mark om alla de möjligheter vi ser är ekonomiskt försvarbara.

Ulf Larsson menar att tillståndsprocesserna måste kortas, men lika viktigt är det att ge de kommuner som säger ja till vindkraft någon form av morot.

Läs mer