Så ska kommuner tacka ja till vindkraft

Vindkraftsutbyggnad har stött på starkt motstånd av kommuner runt om i landet. På onsdagen höll regeringen en presskonferens där de lanserade ett fyrapunktsprogram för att få kommuner att tacka ja till vindkraft.
– Vi tolkar regeringens förslag positivt. Vetofrågan har blivit en av de största utmaningarna för att kunna realisera ny förnybar och kostnadseffektiv kraftproduktion. Vi välkomnar förslagen att skapa bättre förutsägbarhet, incitament för kommunerna och även att tillståndsprocesserna ska snabbas på. Vi hoppas att detta ska leda till förbättrade förutsättningar att utveckla ny vindkraft som ju är en viktig del av lösningen både vad gäller klimatfrågan och elförsörjningen, säger Per-Erik Eriksson, VD, Arise AB

– De som upplever att ett nytt vindkraftverk påtagligt påverkar deras miljö ska också få del av positiva effekter, att idrottsplatser byggs eller samlingslokaler, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, enligt DN.

De fyra punkterna är:

1. Tidigarelägga och göra kommunernas vetorätt mer förutsägbar.

2. Snabbutreda hur man kan skapa incitament hos kommunerna för utbyggnad av vindkraft.

3. Snabba på regeringens handläggning av havsbaserad vindkraft, en utredning som ska redovisas den 30 juni 2023.

4. Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utreda konkurrerande vindkraftparker till havs, och hur företag kan få ensamrätt i vissa områden.

Läs mer här