”Obefintliga marginaler i elsystemet”

Flera företrädare för näringslivet och medlemmar i BALK menar i en debattartikel i DN att elmarknaden är daterad. De hänvisar till att obefintliga marginaler i elsystemet, klimatomställningens krav och ­det säkerhetspolitiska läget har avslöjat bristerna i dagens kortsiktiga elmarknad.
”En skyndsam statlig översyn och konkreta reformer behövs. Sverige måste systematiskt bygga tillräckligt med fossilfri elproduktion, framför allt i söder”, skriver de.

Läs mer